HAKKIMIZDA

DENEYİM

2002 yılından bu yana süregelen 30 yılı aşkın sektör deneyimi,

ISO 20252:2019
Sosyal ve iktisadi Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri Kalite Belgesi

ETİK DEĞERLER
ESOMAR’ın (European Society for Opinion and Marketing Research) ve ICC’nin (International Chamber of Commerce) tanımladığı temel ilke ve kurallara sadakat,

UZMANLIK
Başta kantitatif araştırmalar olmak üzere uzmanlık ve teknolojik güç

ALTYAPI VE HIZ
Yüksek kapasite, hızlı araştırmalar…

KALİTE, GÜVENLİK VE GİZLİLİK

Uygulama kalite kontrol

Veri güvenliği ve gizliliği