CATI (Computer Assisted Telephone Interview)

60 kişi ofis, 500+ kişi home office kapasiteli Call Center Merkezi:

Özel yazılım MyCati ile güvenilir, hatasız, bilimsel ilkelere uygun veri toplama hizmeti

  • Müşteri memnuniyeti araştırmaları

  • Rastlantısal hane halkı araştırmaları

  • Hedefe uygun KOBI araştırmaları

  • B2B araştırmalar

  • İşyeri büyüklüğü hedefi belirleyerek KOBİ araştırmaları