ASES ne sunuyor?

Nasıl bir veritabanı:

 • Mahalle gelişmişlik index puanları

 • Sokak/Cadde gelişmişlik index puanları

 • Sokak/Caddelerin arsa metrekare birim değerleri (TL)

 • Mahalle bazında:

Size ne sunuyor?

 • Verilerinizin analizinde yeni bir değişken

 • Yeni şube/bayi yapılandırma ya da revizyon

 • Potansiyel müşterilerin yerini sapta,

 • Pazar payını mahalle ölçeğinde gör,

 • Pazarlama stratejilerini değiştir

 • Daha sağlıklı modelleme ve analiz

 • Mağaza/şubelerinizin bulunduğu lokasyonu tanıyın

 1. Toplam nüfus

 2. Eğitim dağılımı ve sayılar

 3. Yaş gruplarına göre dağılım ve sayılar

 4. Çalışma konumu dağılımı ve sayılar

 5. Çalışanların yaptıkları işin niteliğine göre dağılımı ve sayılar

 6. Hane sayıları

 7. Ortalama hane büyüklükleri

 8. Hanelerin «oda sayısına göre» dağılımı ve sayıları