Mağaza Analitiği

Kendi (x) mağaza/şube ya da  seçeceğiniz rakip (y) mağazalar için;

  • ASES analitiğiyle her bir mağaza için ayrı ayrı;

          - Mağazanın bulunduğu mahalle istatistikleri

          - Nüfus,

          - Hane sayısı,

          - Mahallenin tipi (A, B, C1, C2, D, E)

          - Cinsiyet dağılımı,

          - Yaş dağılımı,

          - Öğrenim düzeyi dağılımı,

         - Çalışma konumu ve yaptıkları işin niteliği
 

  • Bu mağazanın olduğu mahallede başka hangi rakip markalar var?

  • Potansiyeli yüksek, rakip markalar var ancak X olmayan mahalleler hangileri?

  • Mağaza stoklarının çevre kitleye uyarlanması (Mahalle S.E.S tipi ve diğer demografik özelliklerle X mağazalarını dizayn edebilir)

  • Potansiyel müşteri kitlesinin tespiti,

  • Yeni mağaza lokasyonlarının tespiti

  • vb. birçok alanda bilimsel bir veri tabanı hizmeti ile «mağazalar raporu» sunulmaktadır.